Lời phật dạy

Hai Mươi Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống 
01. Nghèo nàn bố thí là khó. 02. Giàu sang học đạo là khó. 03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 04. Thấy được kinh Phật là khó. 05. Sanh vào thời có Phật là khó. 06. Nhẫn...
Bảy Điều Khuyên Nhắc Người Thế Gian 
Một khuyên người đời siêng làm thiện, tích đức kết duyên phước vẹn toàn Hai khuyên người đời luôn ghi nhớ, xưa nay trăm thiện hiếu đầu tiên Ba khuyên người đời chớ tham tiền, mưu tính...
Lời Phật dạy 6 
...Hỡi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như...

Sinh hoạt > Đạo tràng bát tu Bát Quan Trai giới

Ngày Tu Bát Quan Trai tại Tổ Đình Giác Lâm 

Chủ nhật mồng 10 tháng 07 năm Nhâm Thìn (26/08/2012), Phật tử đạo tràng Tu Bát Quan Trai vân tập về Tổ Đình Giác Lâm một ngày tu học để trưỡng dưỡng đạo tâm tập tu theo hạnh xuất gia để gieo nhân duyên xuất thế hằng làm bà con Phật pháp hướng đến an lạc giải thoát. Trong ngày này cũng là lễ cúng dường trai tăng đại tường của chơn linh cụ bà Võ Thị Phúc, pháp danh Diệu Thọ hưởng thọ 90 tuổi, mất ngày 10 tháng 08 năm Canh Dần. Sau đây là hình ảnh của buổi lễ trang nhà Tổ Đình Giác Lâm ghi lại được;

Chư tôn Đức truyền giới Tu Bát niệm hương trước Tổ Đường

Thỉnh sư quan lâm truyền giới

Chư tôn Đức tụng kinh cầu siêu trước linh đài cụ bà Võ Thị Chúc pháp danh Diệu Thọ

Bái sám Hồng danh xưng danh hiệu chư Phật

Phật tử tụng kinh Vu Lan

Thầy trụ trì sám chủ lễ cúng ngọ

Lễ cung tiến hương linh

Chư tôn Đức chứng minh buổi lễ cúng dường trai tăng

Phật tử Tu Bát thọ trai

BBT. Trang nhà Tổ Đình Giác Lâm

 

 

Quay lại Share Tweet This Google
Ý kiến: 0 | 913 Lên đầu trang

Địa chỉ: 565 ( số cũ 118 ) Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,  Điện thoại: 84.8.8 653 933

Email: giaclamtodinh@gmail.com - thichtriduc@yahoo.com, Website: www.chuagiaclam.net- www.todinhgiaclam.net