Lời phật dạy

Hai Mươi Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống 
01. Nghèo nàn bố thí là khó. 02. Giàu sang học đạo là khó. 03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 04. Thấy được kinh Phật là khó. 05. Sanh vào thời có Phật là khó. 06. Nhẫn...
Bảy Điều Khuyên Nhắc Người Thế Gian 
Một khuyên người đời siêng làm thiện, tích đức kết duyên phước vẹn toàn Hai khuyên người đời luôn ghi nhớ, xưa nay trăm thiện hiếu đầu tiên Ba khuyên người đời chớ tham tiền, mưu tính...
Lời Phật dạy 6 
...Hỡi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như...

Hoạt động tu học

Hình Ảnh Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ Cửu Huyền Thất Tổ Quá Vãng Chư Vị Hương Linh Tại Vãng Sanh Đường Tổ Đình Giác Lâm Trong 02 ngày 24 & 25 Tháng Chạp Năm Tân Mão Nhân Lễ Tết Thanh Minh 

Hình Ảnh Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ Cửu Huyền Thất Tổ Quá Vãng Chư Vị Hương Linh Tại Vãng Sanh Đường Tổ Đình Giác Lâm Trong 02 ngày 24 & 25 Tháng Chạp Năm Tân Mão Nhân Lễ Tết Thanh Minh

BBT Trang Nhà Tổ Đình Giác Lâm

Quay lại Share Tweet This Google
Ý kiến: 0 | 1768 Lên đầu trang

Địa chỉ: 565 ( số cũ 118 ) Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,  Điện thoại: 84.8.8 653 933

Email: giaclamtodinh@gmail.com - thichtriduc@yahoo.com, Website: www.chuagiaclam.net- www.todinhgiaclam.net